Publicat: 13 Iunie, 2018 - 10:07

Cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi serviciile de piaţă prestate populaţiei în luna aprilie 2018, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

În luna aprilie 2018, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete faţă de luna precedentă a crescut atât ca serie brută cu 0,4% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 8,5%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei faţă de luna precedentă a crescut atât ca serie brută cu 1,6% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,5%.

    Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 16,5% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 18,7%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a crescut atât ca serie brută cu 7,1% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,0%.
    În perioada 1.I-30.IV.2018, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-30.IV.2017 atât ca serie brută cu 9,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 10,5%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 6,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 6,3%.

Evoluţia lunară a cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)
- ianuarie 2010 – aprilie 2018 -
-2015=100-   
 AUTO = Comerţ cu autovehicule; MOTO= Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, întreţinerea şi repararea motocicletelor              
Datele graficului în format xls (IV.2017-IV.2018) 

Evoluţia lunară a cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei
(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)
- ianuarie 2010 – aprilie 2018 -
                                                                                                                                                                                                                                   -2015=100-
  Datele graficului în format xls (IV.2017-IV.2018)

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete
şi servicii de piaţă prestate populaţiei

        APRILIE 2018 în % faţă de :      1.I-30.IV.2018/
1.I-30.IV.2017
-%-
        MARTIE 2018    APRILIE  2017    
Total comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor    B    100,4    116,5    109,0
    S    108,5    118,7    110,5
Comerţ cu autovehicule    B    99,5    124,6    116,9
    S    104,3    120,7    111,6
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor    B    99,9    95,6    93,1
    S    105,1    93,6    94,1
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule    B    102,0    111,9    102,5
    S    108,7    111,5    103,7
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor    B    121,0    133,3    127,4
    S    104,7    134,7    130,0
Servicii de piaţă prestate populaţiei –  total    B    101,6    107,1    106,8
    S    102,5    106,0    106,3
din care:    
Hoteluri şi restaurante    B    102,9    108,3    107,5
    S    103,2    107,6    107,0
Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative    B    96,3    102,5    101,8
    S    100,2    101,6    101,3
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică    B    109,4    112,8    114,5
    S    103,4    106,7    107,9
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare    B    100,1    98,3    100,0
    S    97,6    99,8    102,2
Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană    B    89,3    101,5    109,7
    S    94,6    103,2    110,5
       Notă: B= serie brută; S= serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate
        Datele tabelului in format xls

Aprilie 2018 comparativ cu martie  2018

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna aprilie 2018, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 0,4% datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+21,0%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,0%). Scăderi s-au înregistrat la comerţul cu autovehicule (-0,5%) şi la activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-0,1%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2018, comparativ cu luna precedentă a înregistrat o creştere cu 8,5%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna aprilie 2018, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creştere cu 1,6% datorată creşterilor înregistrate la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+9,4%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+2,9%) şi la serviciile  de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+0,1%). Scăderi au înregistrat activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a  articolelor textile şi a produselor din blană (-10,7%) şi  activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-3,7%).

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2018 faţă de luna precedentă a înregistrat o creştere cu 2,5%.

Aprilie 2018 comparativ cu aprilie 2017

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna aprilie 2018, comparativ cu luna aprilie 2017 a înregistrat o creştere cu 16,5% datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+33,3%), comerţul cu autovehicule (+24,6%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+11,9%). Scăderi au înregistrat activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-4,4%). 

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2018 a  înregistrat  o creştere cu 18,7% faţă de luna aprilie 2017.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna aprilie 2018 a înregistrat o cifră de afaceri cu 7,1% mai mare comparativ cu luna aprilie 2017, provenită de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+12,8%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+8,3%), activităţile de  jocuri  de noroc şi alte activităţi recreative (+2,5%) şi la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+1,5%). Scăderi au înregistrat serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-1,7%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2018 a  crescut cu 6,0% comparativ cu luna aprilie 2017. 

Perioada 1.I-30.IV.2018 comparativ  cu perioada 1.I-30.IV.2017

În perioada 1.I-30.IV.2018 comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2017, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 9,0%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul  cu motociclete, piese  şi accesorii aferente; întreţinerea  şi repararea  motocicletelor (+27,4%), comerţul cu autovehicule (+16,9%) şi la activităţile provenite  din comerţul  cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,5%). Scăderi au înregistrat activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-6,9%). 

În perioada 1.I-30.IV.2018 comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2017, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 10,5%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în perioada 1.I-30.IV.2018 a înregistrat o cifră de afaceri cu 6,8%  mai  mare  comparativ  cu  perioada 1.I-30.IV.2017, provenită de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+14,5%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+9,7%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+7,5%) şi de la activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+1,8%). Serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare au rămas la acelaşi nivel. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-30.IV.2018 a înregistrat o cifră de afaceri cu 6,3%  mai  mare  comparativ  cu   perioada 1.I-30.IV.2017.

    IMPORTANT! Pentru a evidenţia schimbările din structura economiei, începând cu publicarea datelor pentru luna de referinţă ianuarie 2018, anul de bază utilizat in calculul indicilor, pentru toți indicatorii pe termen scurt a fost modificat din 2010 în 2015. 
    Schimbarea anului de bază presupune şi actualizarea sistemului de ponderare, pentru a reflecta modificările structurale intervenite în activităţile din economia naţională. Aceste modificări au determinat recalcularea şi revizuirea corespunzătoare a seriilor de date publicate anterior. 
    Aceste modificări vor apărea în comunicatele de presă, publicațiile statistice editate de INS și în baza de date TEMPO online.
    Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.
    Indicii de volum ai cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete şi serviciile de piaţă prestate populaţiei sunt indici de tip Laspeyres şi sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile. Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în preţurile perioadei de referinţă se utilizează indici de preţuri deflatori (indicele preţurilor de consum). Primii indici obţinuţi sunt la nivel de clasă/grupă CAEN Rev.2 apoi prin agregări succesive se obţin indici la niveluri agregate. Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în întreprinderi din anul de referinţă (2015).
 

Tag-uri Institutii: