Publicat: 13 Martie, 2013 - 08:27

În luna ianuarie 2013, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut faţǎ de  luna precedentă ca serie brută cu 10,2% şi a crescut  ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,0%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut  faţă de luna precedentă atât ca serie brută cu 18,3% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,9%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 0,6%  cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,5%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a scǎzut atât faţă de luna corespunzătoare a anului precedent  ca serie brută cu 5,0% cât şi ca  serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,1%.

Ianuarie 2013 comparativ cu decembrie 2012

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna ianuarie 2013, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 10,2%, datorată scăderilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (-18,6%), la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-17,1%) şi la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-12,4%). Creşteri s-au înregistrat la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule +4,1%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2013, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 7,0%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna ianuarie 2013 faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a înregistrat o scădere cu 18,3%, provenită de la scăderile înregistrate  la activitǎţi ale agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-32,2%), de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-24,2%), de la activităţi ale  hotelurilor şi restaurantelor (-22,4%) şi de la activităţile  de jocuri de noroc şi alte  activităţi recreative (-7,8%). Creşteri au înregistrat activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+0,5%).

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna ianuarie 2013 faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a înregistrat o scădere cu 7,9%.

Ianuarie 2013 comparativ cu ianuarie 2012

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor,  serie  brută,  în  luna  ianuarie  2013, comparativ cu luna corespunzătoare, a înregistrat pe total o creştere cu 0,6%, datorată creşterii înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+7,3%). Scǎderi s-au înregistrat la întreţinerea şi repararea  autovehiculelor  (-5,6%) şi  la comerţul cu autovehicule (-3,1%). Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi  repararea   motocicletelor a rǎmas constant faţǎ de ianuarie  2012. 

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2013 a  înregistrat  pe total o creştere cu 0,5% faţă de luna ianuarie 2012.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna ianuarie 2013 a înregistrat o cifră de afaceri cu 5,0% mai  micǎ comparativ  cu luna  ianuarie 2012, provenită în principal de la  serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-18,8%), de  la  activitǎţile  agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-12,9%) şi de  la activităţi  ale  hotelurilor şi restaurantelor  (-6,5%). Creşteri au înregistrat activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea  textilelor şi  blǎnurilor (+6,6%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2013 a înregistrat o cifră de afaceri cu 7,1% mai micǎ comparativ cu luna ianuarie 2012.