Publicat: 12 Martie, 2014 - 10:51

În luna ianuarie 2014, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut faţǎ de luna precedentă atât ca serie brută cu 29,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 11,4%, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de statistică. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 9,1%, şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,9%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,2%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 8,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,7%.
Ianuarie 2014 comparativ cu decembrie 2013

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna ianuarie 2014 , comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 29,4%, datorată scăderilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (-37,4%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-24,8%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-14,4%) şi la activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-8,9%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2014, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 11,4%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna ianuarie 2014 faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a înregistrat o scădere cu 9,1%, datorată scăderilor înregistrate la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-15,1%), activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (-14,6%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-7,2%), şi la activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-3,5%). Activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor au înregistrat o creştere cu 6,2%.

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2014 faţă de luna precedentă a înregistrat o creştere cu 0,9%.

Ianuarie 2014 comparativ cu ianuarie 2013

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna ianuarie 2014, comparativ cu luna ianuarie 2013 a înregistrat pe total o scădere cu 6,2%, datorată scăderilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-6,7%), comerţul cu autovehicule (-6,3%) şi la activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-4,3%). Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente;întreţinerea şi repararea motocicletelor a înregistrat o creştere cu 13,3%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2014 a înregistrat pe total o scădere cu 6,2% faţă de luna ianuarie 2013.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna ianuarie 2014 a înregistrat o cifră de afaceri cu 8,8% mai mare comparativ cu luna ianuarie 2013, provenită în principal de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+50,4%), hoteluri şi restaurante (+12,4%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+4,0%) şi de la activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+3,0%). Scăderi au înregistrat activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-3,5%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2014 a crescut cu 7,7% comparativ cu luna ianuarie 2013.