Publicat: 8 Iulie, 2014 - 15:47

În luna mai 2014, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut faţǎ de  luna precedentă atât ca serie brută cu 1,5% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,3%, informează Institutul Național de Statistică. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut  faţă de luna precedentă ca serie brută cu 5,5%  şi a scăzut  ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,4%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât  ca serie brută cu 6,2% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,4%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 5,5% cât şi ca  serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 6,2%.

În perioada 1.I-31.V.2014, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-31.V.2013  atât ca serie brută cu 0,9%  cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,8%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 6,4% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 6,2%.

Mai 2014 comparativ cu aprilie 2014

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna mai 2014 , comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 1,5%, datorată scăderilor  înregistrate  la  comerţul  cu  motociclete,  piese  şi  accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-4,3%), comerţul cu autovehicule (-3,0%) şi comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule  (-1,3%). Activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor  au crescut cu 4,3%. 

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2014, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 1,3%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna mai 2014 faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a înregistrat o creştere cu 5,5%, datorată creşterilor înregistrate la activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+10,1%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+9,0%), activitǎţile de jocuri de noroc şi alte  activităţi recreative (+3,0%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+2,2%). Au scăzut activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-3,3%).

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2014 faţă de luna precedentă a înregistrat o scădere cu 1,4%. 

Mai 2014 comparativ cu mai 2013

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna mai 2014, comparativ cu luna mai 2013 a înregistrat pe total o creştere cu 6,2%, datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu  autovehicule (+7,3%),  comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+6,1%) şi la activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+2,2%). Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente;întreţinerea şi repararea  motocicletelor a scăzut cu 1,1%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2014 a  înregistrat  pe total o creştere cu 9,4% faţă de luna mai 2013.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna mai 2014 a înregistrat o cifră de afaceri cu 5,5% mai mare comparativ  cu luna  mai 2013, provenită în principal de la hoteluri şi  restaurante (+12,6%), activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+6,8%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+4,2%). Scăderi au înregistrat activităţile de  jocuri  de noroc şi alte  activităţi recreative  (-5,4%) şi activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-0,1%). 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2014 a crescut cu 6,2% comparativ cu luna mai 2013. 

Perioada 1.I-31.V.2014 comparativ cu perioada 1.I-31.V.2013

În perioada 1.I-31.V.2014 comparativ cu  perioada 1.I-31.V.2013, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 0,9%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule  (+2,2%), comerţul  cu motociclete, piese  şi accesorii   aferente; întreţinerea  şi repararea  motocicletelor (+0,9%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+0,6%). Activităţile provenite din întreţinerea şi repararea autovehiculelor au scăzut cu 3,0%.

În perioada 1.I-31.V. 2014 comparativ cu  perioada 1.I-31.V.2013, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 0,8%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în perioada 1.I-31.V.2014 a înregistrat o cifră de afaceri cu 6,4%  mai  mare  comparativ  cu  perioada 1.I-31.V.2013, provenită de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+21,5%), activităţi ale hotelurilor şi restaurantelor (+10,1%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+7,3%) şi activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea  textilelor şi  blǎnurilor (+3,5%). Activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative au scăzut cu 3,6%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-31.V.2014 a înregistrat o cifră de afaceri cu 6,2% mai mare comparativ cu  perioada 1.I-31.V.2013.