Publicat: 12 Martie, 2015 - 09:41

În luna ianuarie 2015, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut faţă de  luna precedentă ca serie brută cu 19,2% şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,8%, informeaza Institutului National de Statistica.  

Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 6,2%  şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,3%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 4,6% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,6%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut atât ca serie brută cu 2,5% cât şi ca  serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 2,0%.
Ianuarie 2015 comparativ cu decembrie 2014

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna ianuarie 2015, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 19,2%, datorată scăderilor  înregistrate  la comerţul cu autovehicule (-25,2%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule  (-15,2%) şi la activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-6,6%). Comerţul  cu  motociclete,  piese  şi  accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a crescut cu 31,7%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2015, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 3,8%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna ianuarie 2015 faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a înregistrat o scădere cu 6,2%, datorată scăderilor înregistrate la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-11,9%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-8,2%), activitǎţile de jocuri de noroc şi alte  activităţi recreative (-4,6%), activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea textilelor şi blănurilor (-2,8%) şi  activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-0,5%).

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2015 faţă de luna precedentă a înregistrat o creştere cu 3,3%. 

Ianuarie 2015 comparativ cu ianuarie 2014

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna ianuarie 2015, comparativ cu luna ianuarie 2014 a înregistrat pe total o creştere cu 4,6%, datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+45,6%), comerţul cu  autovehicule (+10,8%),  şi la activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+7,0%). Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule a scăzut cu
 2,8%. 

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2015 a  înregistrat  pe total o creştere cu 7,6% faţă de luna ianuarie 2014.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna ianuarie 2015 a înregistrat o cifră de afaceri cu 2,5% mai mică comparativ  cu luna  ianuarie 2014, provenită în principal de la activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (-8,6%), hoteluri şi  restaurante (-3,0%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-2,6%) şi activităţile de  jocuri  de noroc şi alte  activităţi recreative  (-1,7%). Serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare au crescut cu 5,4%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2015 a  scăzut cu 2,0% comparativ cu luna ianuarie 2014.