Publicat: 21 Martie, 2017 - 13:03

În anul 2017 vor fi organizate concursuri de admitere în vederea ocupării a 410 locuri pentru Jandarmerie, în şcolile militare ale Ministerului Afacerilor Interne

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi recrutează candidaţi în vederea luării în evidenţă şi, ulterior, întocmirea dosarelor pentru participarea la concursurile de admitere organizate de instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017, după cum urmează:

    Academia de Poliţie A.I. Cuza Bucureşti - 55 de locuri (din care 5 locuri specializarea Drept)
    Şcoala Militară de Subofiţeri Grigore Alexandru Ghica Drăgăşani – 180 locuri
    Şcoala Militară de Subofiţeri Petru Rareş Fălticeni - 175 locuri.

Condiţii de participare candidați:
 a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) să cunoască limba română scris şi vorbit; 
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; 
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs; 
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ; 
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs; 
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; 
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; 
n) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile, respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la sediul I.J.J. Iaşi, din Bd. Poitiers nr. 18-22 sau la tel. 0232-410425 int. 24604 - Compartiment Resurse Umane.