Publicat: 5 August, 2015 - 20:20
Share

Cu ocazia sfințirii în ziua de 5 august 2015 a picturii exterioare a bisericii 'Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț', paraclisul Seminarului Teologic 'Veniamin Costachi' de la Mănăstirea Neamț, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis prin delegatul Preafericirii Sale, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, următorul mesaj:

Sfințirea picturii exterioare a bisericii 'Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț', paraclisul Seminarului Teologic 'Veniamin Costachi' de la Mănăstirea Neamț, în ziua de 5 august 2015, este un eveniment solemn și binecuvântat pentru Biserica noastră, dar în mod special pentru învățământul teologic seminarial românesc.

Slujba de sfințire a locului pentru construirea acestei biserici a avut loc la 5 august 1994, chiar în ziua pomenirii Sfântului Cuvios Ioan Iacob, iar târnosirea bisericii a avut loc în ziua de 12 octombrie 1997, la aniversarea a 500 de ani de la sfințirea bisericii celei mări a Mănăstirii Neamț (1497), ctitorie a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Atunci, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, am avut invitați pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului și Patriarh Ecumenic, pe vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist al României, pe Înaltpreasfințitul Părinte Ieronim de Iva și Levadias, actualul Arhiepiscop al Atenei și al întregii Elade, pe alți ierarhi români și străini, fiind prezenți și foarte mulți clerici și credincioși pelerini.

După târnosirea ei din anul 1997, biserica 'Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț' a fost împodobită cu o prețioasă pictură interioară, executată între anii 1998-2003. La 4 august 2005, înainte de-a începe slujba de priveghere pentru sărbătoarea Sfântului Cuvios Ioan Iacob, am sfințit pictura paraclisului de la demisolul bisericii, iar în ziua de 8 septembrie 2009, la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, am săvârșit slujba de sfințire a picturii interioare a bisericii, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în prezența unui impresionant sobor de preoți și diaconi, directori ai Seminariilor Teologice din Arhiepiscopia Iașilor, profesori de teologie, stareți și starețe de mănăstiri, monahi din județul Neamț și din alte părți ale țării, precum și foarte mulți credincioși mireni.

Acum, la 5 august 2015, tot în ziua pomenirii Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, după 21 de ani de la sfințirea locului de construire a bisericii, se împlinește un eveniment mai deosebit și anume sfințirea picturii exterioare a bisericii.

Pentru acest eveniment sfânt adresăm un mesaj de aleasă prețuire Părintelui Preot Profesor Ioan Mihoc, bucovineanul care aduce în zona Neamț lumina și vestirea picturilor exterioare ale unor mănăstiri celebre din Bucovina.

Mai întâi, precizăm că pictura exterioară a unei biserici nu se reduce la un act artistic decorativ, ci ea este în primul rând un mijloc de mărturisire vizuală a credinței în Iisus Hristos, Unul din Sfânta Treime, și a comuniunii spirituale harice a Lui cu toți Sfinții, cu Biserica și cu întreaga creație. De aceea, și pictura exterioară a unei biserici trebuie să fie în consens cu tradiția autentică de artă bisericească ortodoxă, iar din punct de vedere liturgic și teologic trebuie să exprime cu fidelitate credința ortodoxă privitoare la finalitatea creației (universului) și a istoriei, adică: transfigurarea sau sfințirea lor prin participare la lumina necreată și neapusă din Împărăția cerurilor.

Întrucât iconografia bizantină autentică evidențiază cu prioritate dinamică sfințirii omului și a creației în relația lor cu Hristos-Dumnezeu Creatorul și Mântuitorul lumii, ea nu prezintă natura și istoria ca realități autosuficiente închise în spațiul tridimensional, ci aflate în dinamica mutației lor profetice spre 'cerul nou și pământul nou', spre 'Ierusalimul ceresc' despre care vorbește cartea Apocalipsei în capitolul 21.

În vizitele noastre de lucru la șantierul acestei biserici, pe când eram Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, am observat că pe pereții exteriori ai bisericii ar putea fi pictate scene având ca tematică 'Taina Luminii' și 'Taina Muntelui', ținând seama de faptul că Sfântul Cuvios Ioan Iacob, care a devenit monah la Mănăstirea Neamț (8 aprilie 1936), s-a mutat la Domnul în ajunul sărbătorii Schimbării la Față a Domnului (5 august 1960), la peștera 'Sfânta Ana' în pustiul Hozeva din Țara Sfântă, și că a iubit atât munții din zona Neamț, cât și munții Țării Sfinte, îndeosebi Muntele Tabor.

De aceea, dacă privim cu atenție la pictură exterioară a acestei biserici, ocrotită de Sfântul Cuvios Ioan Iacob, ea este o interpretare duhovnicească profetică, în lumina Împărăției cerurilor și a 'veacului ce va să fie', a istoriei mântuirii și a creației sfințite. În acest sens, crestele munților, chipurile și veșmintele sfinților ne arată că totul este pătruns de har, de lumina cea necreată, nevăzută cu ochii trupești, dar văzută cu ochii sufletului prin credință.

Biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț este dedicată Sfântului Cuvios Ioan Iacob și este primul locaș sfânt pe care l-am pregătit, după canonizarea sa în anul 1992, pentru a primi aici cel puțin o parte din sfintele sale moaște.

De aceea, cu multă bucurie, în anul 1995 am dăruit din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, pentru această biserică, o raclă frumos sculptată în lemn de stejar și nuc de către tânărul sculptor Mircea Ursache, astăzi preot în municipiul Piatra Neamț. În această raclă am depus metăniile și camilafca Sfântului Cuvios Ioan Iacob, primite în anul 1993 de la Ieromonahul Ioanichie Pârâială, ucenicul Sfântului Cuvios Ioan Iacob. Iar în anul 1999, am adus în procesiune, la această biserică, un deget al Sfântului Cuvios Ioan Iacob, primit la Iași, de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, la 14 octombrie 1992, în anul proclamării solemne a canonizării Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (20 iunie 1992), ca dar din partea Patriarhiei Ierusalimului.

Tot aici a fost adus un Ceaslov care a aparținut personal Sfântului Cuvios Ioan Iacob. Acesta ne-a fost dăruit, în anul 2002, de către Preasfințitul Părinte Episcop Ioan Selejan al Covasnei și Harghitei, actualul Mitropolit al Banatului, fost superior al Așezămintelor Românești din Țara Sfântă.

În anul 2014, la București, am finalizat o raclă nouă, din argint aurit masiv, spre a fi folosită pentru păstrarea unei părți din moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, în Catedrala Mântuirii Neamului, iar o altă parte va fi dăruită bisericii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, când Preamilostivul Dumnezeu va rândui aceasta.

Astăzi vedem că frumusețea arhitecturii, a picturii interioare și exterioare a bisericii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț o distinge ca fiind cea mai frumoasă biserică a unei școli de teologie din cuprinsul Patriarhiei Române. Această biserică se adaugă celorlalte biserici din zona Moldovei care sunt împodobite cu pictură exterioară. Faptul că o parte din moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob și o parte din obiectele care i-au aparținut se află aici, precum și frumusețea picturii ei interioare și exterioare consacră biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț ca prim loc de pelerinaj pentru cinstirea acestui mare sfânt român.

Totodată, chipurile luminoase ale sfinților de pe pereții exteriori ai bisericii îndeamnă la rugăciune lângă icoana și racla sfântului pe profesorii și pe elevii Seminarului, pe închinători și pe vizitatori. Toți pot observa și faptul că la frumusețile naturii din zona pitorească a munților se adaugă frumusețile culturii luminate de credința creștină ortodoxă. 

Personal, am văzut adesea că, la construirea și împodobirea acestei biserici, Părintele director Ioan Mihoc a fost ajutat de ceilalți profesori, de elevii și prietenii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț. De aceea, în semn de prețuire pentru lucrarea împlinită aici, acordăm Părintelui director Ioan Mihoc Ordinul 'Sfinții Împărați Constantin și Elena' pentru clerici, iar Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, Diploma și Medalia omagială 'Sfântul Ioan Gură de Aur'.

De asemenea, felicităm pe toți binefăcătorii care au contribuit la construirea, pictarea și dotarea liturgică a acestei biserici, paraclis al Seminarului Teologic 'Veniamin Costachi' de la Mănăstirea Neamț.

Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să binecuvânteze și să ocrotească această biserică, pe ctitorii și slujitorii ei, pe profesorii și elevii Seminarului, precum și pe toți pelerinii care se află acum prezenți aici, pentru a-l cinsti pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob.

Vă dorim tuturor ani mulți și binecuvântați!

Cu aleasă prețuire și părintească binecuvântare,

? DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Biroul de presă al Patriarhiei Române