Publicat: 13 Iunie, 2013 - 18:21

„Trebuie să stimulăm crearea a cât mai multe IMM-uri în industrie, producţie agricolă şi servicii”, a declarat ministrul Economiei, Varujan Vosganian, în cadrul celei de-a 16 ediţii a Forumului European al Registrelor Comerţului (ECRF), care s-a desfăşurat, joi.
Potrivit ministrului, spiritul antreprenorial este încă puţin dezvoltat în România, care are doar 21 de întreprinderi la mia de locuitori, media în Uniunea Europeană fiind de peste 50 de firme la 1.000 de locuitori. “Creşterea numărului de IMM-uri este vitală pentru relansarea economică a ţării noastre şi pentru reducerea decalajelor faţă de statele dezvoltate din UE”, a spus ministrul.

În opinia lui Varujan Vosganian, Oficiul Naţional pentru Registrul Comerţului este o instituţie modernă şi eficientă, reprezentând un fin barometru al economiei româneşti. “Evenimentul găzduit astăzi de ţara noastră arată prestigiul de care se bucură ONRC pe plan european”, a afirmat Vosganian. El a mai spus că, în prezent, la ONRC se înregistrează o firmă în numai trei zile, iar sistemul informatic al acestei instituţii este performant.

Calitatea de membru ECRF echivalează cu recunoaşterea evoluţiei pozitive a activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, materializată prin dobândirea preşedinţiei ECRF pe perioada 2012-2013, fapt ce presupune prezidarea tuturor workshop –urilor şi întâlnirilor din cadrul Comitetului Director al ECRF (componenţă: Macedonia, România, Italia). În calitate de preşedinte al Forumului, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează cea de-a 16-a Conferinţă Anuală a ECRF, la Bucureşti – eveniment organizat din fonduri ECRF, în cadrul căreia se reuneşte un număr important de registre ale comerţului (aproximativ 50 de ţări, cu peste 100 de participanţi), atât membre ECRF (Olanda, Austria, Germania, Italia, Spania, Luxemburg, Marea Britanie - principali investitori europeni în societăţile comerciale cu participare străină la capitalul social în România), cât şi reprezentanţi ai altor organisme internaţionale (CRF, Comisia Europeană, Banca Mondială, IACA). Registrul Comerţului îndeplineşte un serviciu public, cu importanţă deosebită în funcţionarea pieţei interne la nivelul UE, revenindu-i în mare parte obligaţia de a pune în practică prevederile celor 6 directive comunitare privind societăţile comerciale, pentru care România are obligaţia asigurării aplicării depline şi corespunzătoare (ex. publicarea situaţiilor financiare, sancţionarea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de publicitate, furnizarea informaţiilor către cei interesaţi în timp util, în format clasic şi electronic, înregistrarea şi arhivarea atât în format clasic, dar şi electronic a informaţiilor prevăzute de directive, etc.).