1 iulie 2022

Vreau şi eu … o familie!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Pentru copil, familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea şi dezvoltarea sa, asigurându-i condiţii pentru ca acesta să se simtă în siguranţă şi protejat atât fizic cât şi psihic în orice perioadă a vieţii lui. Familia este mediul esenţial pentru destinul copilului.

În Sibiu, la sfârşitul anului 2021, 55 de copii au cunoscut dragostea din sânul unei adevărate familii, în grija asistentului maternal profesionist.

Asistentul maternal profesionist este o persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea copilului pe care îl primeşte în plasament.

Dacă vrei să devii asistent maternal profesionist, poţi aplica la Direcţia Generala de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Sibiu, care îşi dezvoltă reţeaua de asistenţi maternali şi face o selecţie în vederea a-testării şi angajării persoanelor interesate.

Asistenţii maternali se preocupă de integrarea copilului în viaţa socială (înscrierea la grădiniţă, şcoală etc), de creşterea şi îngrijirea copilului, de pregătirea copilul în vederea integrării în familia naturală.

Cei interesaţi sa devină asistenţi maternali trebuie să parcurgă procesul de atestare, respectiv evaluarea socială, psihologică, cursul de formare iniţială.

Asistenţii maternali primesc un salariu de baza + sporuri (vechime,copil cu handicap etc), iar copilul luat in plasament primeşte alocaţie de stat şi alocaţie de plasament.

Persoanele apte de muncă, cu domiciliul pe raza judeţului Sibiu, ce dispun de spaţiu locativ, nu au probleme de sănătate şi doresc să îngrijească la domiciliul propriu un copil, sunt rugate să sune la numărul de telefon 0751174404 – expert implementare Adela Demian sau tel.0269/232066 int.31 Serviciul Management de Caz pentru Asistenţă Maternală.

Activităţile sunt finanţate prin intermediul proiectului POCU/480/4/19/127169 „TEAM – UP: Progres in calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala şi combaterea sărăciei. Prioritatea de investiţie 9.iv: Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile si de înaltă calitate, inclusiv asistenta medicala şi servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/ Operaţiune compozită OS. 4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali. Proiectul este derulat de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu cele 47 de Direcţii Generale de Asistenţa Sociala şi Protecţia Copilului.

Expert implementare local
Adela Teodora Demian

Coordonator judeţean
Laura Camelia Vîlsan