Publicat: 15 Septembrie, 2016 - 19:28
Share

Pe data de 9 septembrie 2016, Centrul USH Probusiness, în colaborare cu Clusterul Bio Danubius,  Facultatea de Inginerie, Informatică şi Geografie a Universităţii “Spiru Haret”, programul de studii Geografie,şi Asociaţia Profesională de Geografie, Ecologie şi Turism “Destin Geografic”, a fost organizator al workshopului Bio-economy in the Danube Delta – contraints, opportunities and financial solutions. 
Workshopul s-a desfăşurat în cadrul Celei de-a III-a Conferinţe Internaţionale “Water Resources and Wetlands”, 8-10 septembrie 2016, la Tulcea. Prin acest eveniment, USH Pro Business a dorit şi a reuşit să aducă faţă în faţă mediul academic şi mediul de afaceri, in cadrul programelor Clustere – consultanţă, formare, elaborare de strategii de dezvoltare şi inovare şi SUERD – consultanţă, training şi dezvoltare proiecte  din perspectiva Strategiei Dunării, a Clusterului Bio Danubius, în noua paradigmă a bioeconomiei. S-a vizat accelerarea proceselor de inovare şi cercetare la nivel de firme şi de specializare inteligentă în România, crearea de produse, servicii şi soluţii noi, dezvoltarea unor conexiuni şi comunităţi colaborative într-un sistem integrat mediu academic-mediu de afaceri, cu scopul accesării de fonduri europene.  
Obiectivele acestui workshop au fost: lanţuri valorice create de bioeconomie în Delta Dunării, bioeconomia în contextul SUERD, potenţialul fermelor organice din Delta Dunării, schimb de bune practici şi know-how, implementarea comună de proiecte, soluţii de finanţare şi oportunităţi de afaceri pentru: sprijinirea şi promovarea agriculturii şi a alimentaţiei ecologice, dezvoltarea de produse, servicii şi procese tehnologice eco-bio; promovarea, valorificarea şi sprijinirea creşterii sustenabile a potenţialului turistic; sprijinirea eficienţei energetice şi a utilizării energiei regenerabile,  combaterea schimbărilor climatice; protejarea mediului şi biodiversităţii; dezvoltarea durabilă şi competitivă a sectorului piscicol primar; creşterea conectivităţii, accesibilităţii şi mobilităţii; valorificarea patrimoniului, culturii şi artei locale; sprijinirea integrării pe piaţa muncii a populaţiei din zonele defavorizate.
Alături de lectori şi co-autori sau membri ai clusterului, au participat specialişti din ţară şi din străinătate din care se disting: Prof. univ.dr. Mario Sommerhäuser, preşedintele Asociaţiei de Limnologie din Germania/Emschergenossenschaft; Dr. Brigitte Nixdorf, Universitatea Tehnică Branderburgică din Germania; Dr. Sathaporn Monprapussen, Dr. Nuan Laor de la Departamentul Resurse de Apă din Thailanda, Prof. dr. doc. Petre Gâştescu, preşedintele Asociaţiei Române de Limnogeografie şi cercetător ştiinţific la Institutul de Geografie al Academiei Române; Cristina Nanu, Florentina Sela, Marian Mierlă, cercetători la Institutul de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării din Tulcea.
Schimburile de idei şi împărtăşirea de experienţe în domeniul protecţiei, a conservării zonele umede şi a valorificării acestui mediu fragil prin intermediul bioeconomiei, la cel mai înal nivel, au adus un plus valoare acestui eveniment şi a venit cu soluţii pentru punerea în practică a ideilor, dar şi pentru lansarea de noi proiecte care să transforme Delta Dunării într-un brand în noua paradigmă a bioeconomiei.
   

Lector univ. dr. 
Mădălina-Teodora Andrei