Publicat: 19 Februarie, 2019 - 13:29

Workshop-ul „Managementul durabil al resurselor de apă și agricultură”, organizat de Președinția României la Consiliul UE împreună cu Comisia Europeană, a adus în prim plan importanța unei abordări intersectoriale în domeniul managementului apei și al agriculturii
În marja deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Apelor și Pădurilor în colaborare cu Comisia Europeană au organizat în perioada 5-6 februarie 2019, la Palatul Parlamentului (sala Nicolae Iorga), workshop-ul „Managementul durabil al resurselor de apă și agricultură” (Sustainable Water management and Agriculture).
Acest atelier de lucru a  avut drept scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța unei abordări trans-sectoriale privind gestionarea apei și a agriculturii.  Evenimentul a fost al doilea dintr-o serie de trei workshop-uri regionale, organizate la nivelul Uniunii Europene, în perioada 2018-2019, de Grupul de Coordonare al Comisiei Europene privind ”Apa și Agricultura”. Acest grup are ca scop crearea de noi modalități de integrare a cercetării și inovării cu analiza nevoilor de investiții și a experiențelor privind buna guvernanță, îmbunătățind astfel gestionarea apei în sectorul agricol.
În cuvântul de deschidere, secretarul de stat pentru Ape din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, Adriana Petcu a menţionat că „pentru a păstra echilibrul între cerință și disponibilitate avem nevoie de o abordare mai înțeleaptă privind managementul resuselor de apă. Practicile existente în care agricultura rispește și poluează resursele de apă nu mai pot fi nicidecum acceptate. Adaptarea la schimbările climatice și la creșterea populației trebuie să fie făcută atât de agricultură, cât și de managementul apei. Reducerea pierderilor de apă, reducerea aportului de nutrienți în apă, adaptarea culturilor la condițiile naturale sunt doar câteva elemente care contribuie la creșterea rezervelor disponibile și la îmbunătățirea calității resurselor de apă. O zonă potențială de progres este managementul integrat al resurselor de apă la nivel de bazin hidrografic. Această abordare asigură cooperarea tuturor folosințelor în vederea  identificării tuturor măsurilor care trebuie luate astfel încât resursele de apă să fie protejate și să satisfacă toate cerințele. Aceste măsuri trebuie să fie implementate chiar dacă uneori implică costuri importante”.
De asemenea, secretarul de stat Adriana Petcu a subliniat faptul că implementarea directivelor Uniunii Europene în sectorul apei este una din acțiunile cele mai importante prin care se pot proteja resursele de apă și mediul acvatic.
Informații suplimentare:
Workshop-ul organizat la București a reunit experți din statele membre ale Uniunii Europene, organizații profesionale, instituții financiare internaționale și institute de cercetare din UE. Scopul acestuia a constat în schimbul de bune practici din punct de vedere al investițiilor, al utilizării resurselor financiare inovatoare și al asigurării fondurilor, pentru a crea sinergii pozitive pentru apă și agricultură. De asemenea, evenimentul s-a axat pe necesitatea investițiilor în sectorul agricol și legăturile acestora cu instrumentele de planificare din domeniul protecției mediului, precum și pe proiectarea mecanismelor de finanțare relevante în cadrul Politicii Agricole Comune, inclusiv a unor soluții inovatoare pentru pilonii 1 și 2 ai noii politici propuse.
Printre temele aflate pe agenda de lucru a experților s-au numărat:
-    Investițiile din domeniul managementului apei și al agriculturii ca prioritate politică;
-    Prezentări ale rezultatelor acțiunilor anterioare privind apa și agricultura;
-    Rolul apei și al agriculturii în U.E, guvernanță și necesități investiționale;
-    Exemple de bune practici în legătură cu modele de proiecte și investiții de succes care au creat sinergii pozitive pentru domeniile apă și agricultură;
-    Dimensiunea regională – investiții pentru apă și agricultură în cadrul bazinelor hidrografice internaționale;
-    Crearea de structuri mai bune și investiții de viitor.
Participanții au prezentat și au pus în discuție aspecte din experiența acumulată. De asemenea, au împărtășit lecțiile învățate în ceea ce privește intervențiile financiare în sectorul agricol, în vederea implementării obligațiilor specifice care derivă din Directiva Cadru Apă (Water Framework Directive - WFD). Aceste schimburi de experiență sunt apreciate a fi deosebit de utile în procesul de pregătire a unei „arhitecturi verzi” a Planurilor Strategice ale noii Politici Agricole Comune (Common Agricultural Policy - CAP).

 

Tag-uri Nume: