Publicat: 15 Ianuarie, 2017 - 11:20

Ministerul Afacerilor Externe salută marcarea Zilei Culturii Naționale, la 15 ianuarie, odată cu aniversarea nașterii poetului național Mihai Eminescu, dată care dobândește, astfel, o profundă încărcătură simbolică pentru conștiința ființei naționale.

Cultura este elementul fundamental care ne definește identitatea ca popor, cetățeni și indivizi în relațiile noastre internaționale, societale și personale, de aceea conservarea și îmbogătirea dimensiunii culturale, precum și promovarea contactelor interculturale în Europa și la nivel global reprezintă în egală măsură o necesitate și o responsabilitate pentru diplomația română.

Ziua Culturii Naționale reprezintă un moment de retrospectivă și recunoștință față de etosul ai căror creatori și descendenți suntem, dar și de vigoare spirituală și materială, devotament și acțiune permanent reînnoite, elemente prin care poporul român aduce o contribuție valoroasă la cultura universală.

Promovarea culturii române la nivel internațional reprezintă o prioritate a politicii externe a României, contribuind la o mai bună cunoaștere între state și popoare, la amplificarea relațiilor bilaterale în plan politic, economic și cultural, la edificarea unei lumi mai tolerante, mai sigure și mai prospere.

Ziua de 15 ianuarie a fost declarată Ziua Culturii Naționale prin Legea nr. 238 din 2010.

Promovarea culturii române și componenta culturală a relațiilor bilaterale ale României reprezintă repere consacrate ale diplomației române, pentru a face cunoscute cât mai amplu identitatea culturală si promovarea continuă la nivelul misiunilor diplomatice și consulare ale României ale limbii, obiceiurilor, tradițiilor și tuturor trăsăturilor definitorii ale poporului român.

Ziua Culturii Române marchează debutul simbolic al acțiunilor de diplomație publică și culturală organizate anual de Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice ale României.