Publicat: 14 Mai, 2019 - 13:33

Desăvârşirea statului naţional român, odată cu Marea Unire din 1918, a însemnat şi începutul unui îndelung proces de unificare legislativă şi judiciară.

Un rol marcant în construirea unităţii juridice naţionale a revenit Curţii de Apel pentru Bucovina, înfiinţată prin Decretul-Lege nr.1867 din 14 mai 1919, instanţă care şi-a asumat misiunea de înfăptuire a unei justiţii româneşti, prin adaptarea şi aplicarea dreptului naţional la particularităţile regionale ce decurgeau din aplicarea a trei legislaţii în raza sa teritorială de competenţă.

În semn de omagiu pentru magistraţii care au scris o strălucită pagină de istorie juridică, Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Suceava a declarat data de 14 mai a fiecărui an, "Ziua Curţii de Apel Suceava", sărbătorită pentru prima dată astăzi, la împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea instanţei bucovinene.

În cadrul manifestărilor a fost organizat un seminar profesional cu tema "Dreptul Uniunii Europene. Redefinirea judecătorului naţional ca judecător european. Istoric şi perspective" la care a fost invitat să participe dl. Prof. dr. Dr. H. c. Valeriu M. Ciucă, fost judecător la CJUE, precum şi o şedinţă festivă, la care au fost invitaţi să participe toţi foştii preşedinţi ai Curţii de Apel Suceava.

Cu ocazia acestui eveniment Colegiul Curţii de Apel Suceava a luat hotărârea ca sălile de judecată din Palatul de Justiţie să poarte numele unor personalităţi bucovinene care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri sau care, prin activitatea lor, şi-au adus contribuţia la unificarea judiciară a ţării, dar şi a domnitorilor fără de care nu ar fi fost scrisă istoria cu care astăzi ne mândrim.

Începând de astăzi sălile de judecată din Palatul de Justiţie se vor numi:

- Judecător TEODOR V. ŞTEFANELLI - magistrat în Câmpulung Moldovenesc, Suceava şi Liov, fondator al unei biblioteci, membru al Academiei Române, deputat în Dieta Bucovinei şi participant activ la Unirea Bucovinei cu România.

- Istoric TEODOR BĂLAN - istoric român, născut la Cacica, profesor la Universitatea din Cernăuţi, participant la organizarea Arhivelor Bucovinene din Cernăuţi, ocazie cu care a dispus măsuri de salvare a documentelor oficiale în dorinţa de a demonstra atât caracterul românesc al Bucovinei, cât şi continuitatea românilor în acest spaţiu. A tradus şi publicat documente de o mare importanţă, care au contribuit la dezvoltarea istoriografiei româneşti.

- IANCU FLONDOR - cel mai mare om politic al mişcării bucovinenilor pentru emancipare naţională şi unire, cel care a prezidat Congresul General care a votat unirea Bucovinei cu România.

- CERNĂUŢI - locul în care a fost citită declaraţia de unire, dar şi locul în care a funcţionat prima dată Curtea de Apel pentru Bucovina

- Arhitect FERDINAND FELLNER - arhitectul Palatului de Justiţie

- ION NISTOR - istoric şi militant unionist bucovinean, membru al comitetului de organizare a Adunării Naţionale de la Cernăuţi, care a hotărât unirea cu România, în cadrul căruia a redactat "Actul Unirii".

- DIONISIE BEJAN - preşedintele Congresului General al Bucovinei, sub preşedinţia căruia s-a reunit, la Cernăuţi, Adunarea Constituantă care a hotărât "unirea Bucovinei cu celelalte ţări româneşti într-un stat naţional independent". Membru al delegaţiei care a prezentat Regelui Ferdinand actul care consfinţea Unirea Bucovinei cu Regatul României.

- MAXIMILIAN HACMAN - profesor, fost decan al Facultăţii de Drept din Cernăuţi şi rector al Universităţii bucovinene, cel care a pus bazele Academiei de Studii Comerciale. A contribuit la apariţia publicaţiei Glasul Bucovinei şi la actul Unirii Bucovinei cu România.

- REGELE FERDINAND I AL ROMÂNIEI

- REGINA MARIA A ROMANIEI

- ŞTEFAN CEL MARE

- BUCOVINA

- Judecător PAVEL PERJU, vicepreşedinte şi preşedinte al Curţii de Apel Suceava între anii 1997- 2000, judecător la ÎCCJ, cu numeroase contribuţii publicistice în materia dreptului civil.

cu deosebită consideraţie,

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Suceava

Tag-uri Institutii: