Publicat: 20 Februarie, 2013 - 12:12
Share

În cea de-a doua zi a lucrărilor celui de-al 27-lea Consiliu de Administrație al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), 19 februarie 2013, au avut loc consultări ministeriale pe diferitele tematici ce fac obiectul deciziilor din această sesiune, în vederea implementării rezultatelor Summit-ului Rio+20: întărirea capacității instituționale a UNEP, economia verde, consumul și producția durabile, obiectivele de dezvoltare durabilă, programul de lucru și bugetul UNEP pentru perioada 2014 – 2015.
 
Șeful delegației României, Elena Dumitru, a participat la aceste consultări, organizate în vederea stabilirii viitoarelor linii directoare de acțiune în domeniul mediului la nivel global.
 
Astfel, în ceea ce privește sesiunea dedicată aspectelor referitoare la mandatul viitor al UNEP și la interfața care trebuie asigurată între știință și participarea societății civile în luarea deciziilor la nivel politic, Secretarul de Stat Elena Dumitru a precizat că miniștrii mediului trebuie să aibă un rol esențial în promovarea agendei internaționale de dezvoltare durabilă la nivel național: ”dacă miniștrii mediului vor asigura o vizibilitate mai mare a problemelor de mediu la nivel global, vor putea acționa și în cadrul propriilor guverne pentru implementarea deciziilor UNEP într-o manieră mai eficientă”.
 
Totodată, Secretarul de Stat a subliniat rolul esențial pe care rezultatele științifice furnizate de UNEP trebuie să le aibă în luarea deciziilor politice. ”În acest scop, trebuie stabilit un mecanism de monitorizare, măsurat de indicatori, o raportare periodică la UNEP, precum și o prezentare a nivelului de implementare a angajamentelor majore din agenda mediu  la nivel internațional, regional și local”, a continuat șeful delegației române.
 
În ceea ce privește numele viitoarei structuri de coordonare a UNEP, Secretarul de Stat a precizat că acesta trebuie să reflecte caracterul universal al UNEP, respectiv să fie denumit Adunarea Globală de Mediu (GEA – Global Environmental Assembly) sau Adunarea de Mediu a ONU (UN Environmental Assembly).
 
În cadrul Consiliului de Administrație a UNEP, la inițiativa Directorului Executiv UNEP, Achim Steiner, a fost organizat un schimb de opinii la nivel ministerial, referitor la economia verde în contextul dezvoltării durabile și al eradicării sărăciei. Cu această ocazie, în intervenția sa, Şeful delegaţiei române a precizat că aspectul cel mai important pentru dezvoltarea unei economii verzi constă în identificarea acțiunilor care conduc la o creștere verde, durabilă. ”Trebuie să ne concentrăm pe dezvoltarea de politici și acțiuni emergente cum ar fi: scheme de investiții verzi pentru promovarea eficienței resurselor, energiilor regenerabile, reabilitarea eficientă a clădirilor, reciclarea deșeurilor”.
 
În continuare, Secretarul de Stat, Elena Dumitru a subliniat necesitatea stabilirii și dezvoltării de parteneriate cu comunitatea oamenilor de afaceri, asigurarea participării active a consumatorilor în îmbunătățirea politicii de mediu și modificarea comportamentelor de consum și producție nedurabile. În acest context, Elena Dumitru a menționat și necesitatea implicării comunităților locale, exemplificând faptul că 169 de primari din România au aderat la Convenția UE a Primarilor privind implementarea programelor de eficiență energetică la nivel local.