Publicat: 10 Decembrie, 2014 - 08:12
Share

Federaţia Internaţională a Femeilor Universitare(IFUW) şi Asociaţia Femeilor Universitare din Romania (AFU) afirmă şi subliniază dreptul la educaţie ca un drept internaţional, independent al omului şi un stimulent al multor altor drepturi ale omului care trebuie să fie promovate, protejate şi acordate tuturor oamenilor, fără discriminare

Cu ocazia Zilei Drepturilor Omului, Federatia Internationala a Femeilor Universitare(IFUW) şi Asociaţia Femeilor Universitare din Romania (AFU) atrag atenţia asupra dreptului fundamental al omului la educaţie care intensifică, în mod direct, dezvoltarea durabilă şi este o cale critică pentru combaterea sărăciei. Dreptul la educaţie este, fără echivoc, consacrat în acordurile şi tratatele internaţionale de bază, inclusiv Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, Convenţia împotriva discriminării în educaţie, Convenţia cu privire la drepturile copilului şi Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor. 
    În ciuda recunoaşterii la nivel mondial, comunitatea internaţională, ca un întreg, nu este pe cale de a realiza obiectivul fundamental al educaţiei - realizarea educaţiei primare universale - aşa cum este prevăzut în Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). 58 milioane de copii nu sunt încă la şcoală din care majoritatea sunt fete.
     Federatia Internationala a Femeilor Universitare(IFUW) şi Asociaţia Femeilor Universitare din Romania (AFU) îndemnă toate părţile interesate şi factorii de decizie politică, în special din domeniul educaţiei şi dezvoltării internaţionale, să adopte, să pună în aplicare, să accelereze, iar, în mod corespunzător, să finanţeze planurile măsurabile de acţiune pentru a spori accesul şi finalizarea, la toate nivelurile de învăţământ, pentru toţi oamenii. Federatia Internationala a Femeilor Universitare(IFUW) şi Asociaţia Femeilor Universitare din Romania (AFU) face apel printr-un angajament special şi sprijin acordat grupurilor de risc, în special fetelor şi femeilor cu dizabilităţi, celor din mediul rural, indigene sau emigrante, precum şi celor strămutate de război. 
    Deşi recunoaşte progresele care au fost înregistrate în realizarea obiectivelor educaţionale stabilite în Millennium Development Goals (Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului), preşedinte IFUW, Catherine Bell, a subliniat că: "dreptul omului la educaţie trebuie să se extindă dincolo de furnizarea de competenţe lingvistice şi numerice de bază, dezvoltate la nivel primar .

 Pentru a asigura un progres continuu în diseminarea cunoaşterii şi inovării precum şi pentru a acoperi atât diferenţele de gen şi de sărăcie, statele trebuie să recunoască nivelul de educaţie, pe tot parcursul vieţii de învăţare, pentru fete şi femei care include ciclul secundar, terţiar, continuă şi educaţia non-tradiţională. "Elaborând nivelul de educaţie ca factor al altor drepturi ale omului, preşedintele Bell a ilustrat corelaţia concretă şi directă între dreptul fundamental uman - dreptul la viaţă - şi legătura intrinsecă cu dreptul la educaţie: "Prin asigurarea unui nivel primar de educaţie a mamelor, rata de deces maternal ar scădea cu două treimi - salvarea aproape 100.000 de vieţi. Extinzănd această paradigmă de a include mamele cu studii medii, decesele infantile s-ar reduce la jumătate, economisind încă 3 milioane de vieţi. Realizarea dreptului la educaţie poate fi literalmente o chestiune de viaţă şi de moarte…. "
    Subliniind necesitatea de a mări accesul significativ la educaţia de lungă durată pentru fete şi femei, Federatia Internationala a Femeilor Universitare(IFUW) şi Asociaţia Femeilor Universitare din Romania (AFU) îndeamnă în special toate statele şi sectoarele de învăţământ să acorde prioritate punerii în aplicare a accesului universal la învăţământul secundar gratuit, de calitate, inclusiv prin acordarea de stimulente financiare şi sprijin pentru menţinerea fetelor din familiile cele mai sărace la şcoală.

    Federatia Internationala a Femeilor Universitare (IFUW), are sediul in Geneva, Elvetia si este o asociatie internationala de membership. Fondata in 1919, IFUW este o organizatie care indruma tinerele fete si femei din toata lumea in invatarea drepturilor femeilor, in egalitate si dezvoltare prin accesul la educatie de calitate si instruire la cel mai inalt nivel. IFUW are un status special de consultanta in colaborare cu ECOSOC si este un ONG care are relatii oficiale cu UNESCO.