Publicat: 27 Ianuarie, 2017 - 12:37
Share

Cu prilejul datei comemorative de 27 ianuarie, Ministerul român al Afacerilor Externe aduce un omagiu memoriei victimelor Holocaustului din întreaga lume și își exprimă solidaritatea cu supraviețuitorii tragicelor evenimente din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ministerul Afacerilor Externe susține pe deplin eforturile de educare a tinerei generații în spiritul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, astfel încât tinerii să înțeleagă consecințele acțiunilor discriminatorii, antisemite și rasiste. Această linie de acțiune este în deplin acord cu mandatul de președinție al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), exercitat de România în perioada martie 2016 — martie 2017.

Ministerul Afacerilor Externe reiterează faptul că promovarea diversității, a respectului față de celălalt, a egalității de șanse, reprezintă principii esențiale pentru dezvoltarea unei societăți democratice. Ministerul Afacerilor Externe își reafirmă hotărârea de a contribui, în continuare, prin instrumentele diplomației, la întărirea instrumentelor legislative și instituționale apte să prevină și să sancționeze antisemitismul, precum și oricare alte manifestări de rasism, xenofobie, discriminare rasială și intoleranță.

În acest sens, Ministerul român al Afacerilor Externe reafirmă sprijinul pentru promovarea definiției de lucru a antisemitismului, adoptată în luna mai 2016, de plenara Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului  (IHRA), pentru a fi utilizată de instituțiile abilitate în domeniul prevenirii și combaterii acestui fenomen.

Ziua de 27 ianuarie 1945 reprezintă ziua eliberării prizonierilor din lagărul de la Auschwitz-Birkenau și marchează comemorarea la nivel internațional a victimelor Holocaustului. Potrivit Rezoluției 60/7 din 2005 a Adunării Generale a ONU, statele sunt încurajate să comemoreze victimele Holocaustului și să dezvolte programe educaționale în materie de Holocaust.

Detalii despre activități organizate în România cu ocazia zilei de 27 ianuarie 2017 pot fi regăsite aici:

https://holocaustremembrance.com/media-room/stories/international-holoca....