Publicat: 2 August, 2019 - 13:00

Ministerul Afacerilor Externe aduce, astăzi, 2 august 2019, un pios omagiu tuturor victimelor de etnie romă care au suferit pe întreaga perioadă a celui de-al Doilea Război Mondial.

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate orice act cu caracter rasist şi îndeamnă la asumarea responsabilităţii comune de a înlătura prejudecăţile şi de a lupta împotriva discriminării şi acţiunilor extremiste cu caracter etnic sau rasist.

Combaterea rasismului, intoleranţei, xenofobiei, populismului şi antisemitismului a reprezentat una din temele prioritare pentru România în exercitarea mandatului Preşedinţiei Consiliului UE.

Ministerul Afacerilor Externe susţine consolidarea eforturilor pentru includerea în programele educative a problematicii genocidului romilor din perioada celui de-al Doilea Război Mondial şi pentru asigurarea unor condiţii sociale decente ultimilor supravieţuitori romi ai deportărilor în Transnistria. În egală măsură, Ministerul Afacerilor Externe consideră important să existe un parteneriat eficient între instituţiile şi autorităţile publice, Parlamentul României şi reprezentanţii societăţii civile din România, astfel încât să se elimine orice formă de discriminare şi incitare la ură etnică sau rasială.

În contextul acţiunilor diplomatice multilaterale, România acordă atenţie specială problematicii memoriei victimelor genocidului romilor din perioada Holocaustului şi a necesităţii educării tinerelor generaţii asupra acestui episod tragic al istoriei europene. În acest sens, pe durata exercitării mandatului preşedinţiei IHRA, România a încurajat eforturile internaţionale în domeniul educaţiei privind problematica genocidului romilor. Ca urmare a acestor demersuri, cu sprijinul financiar al IHRA, a devenit disponibilă platforma educaţională online http://www.romasintigenocide.eu/en/home, care conţine materiale didactice în 11 limbi europene, inclusiv limba română.

Totodată, în mai 2017 a fost organizată conferinţa IHRA cu titlul "50 de ani de cercetare în domeniul genocidului romilor", IHRA a publicat un compendiu al organizaţiilor internaţionale care se ocupă de cercetarea în domeniul genocidului romilor şi un sumar bibliografic al lucrărilor relevante în domeniul genocidului şi persecuţiilor roma şi sinti.

Informaţii suplimentare:
Anul acesta se comemorează 75 de ani de la evenimentele din 2 august 1944, când aproximativ 3000 de romi din lagărul Auschwitz-Birkenau au căzut victime ale regimului nazist. În amintirea acestui tragic eveniment, ziua de 2 august a devenit cunoscută drept Ziua internaţională de comemorare a genocidului romilor.

Detalii despre deportarea romilor în Transnistria pot fi regăsite în Raportul final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", capitolul "Deportarea romilor şi tratamentul lor în Transnistria". Informaţii despre acest episod tragic al istoriei naţionale pot fi obţinute accesând pagina http://www.inshr-ew.ro/ro/files/Raport%20Final/Raport_final.pdf.pdf.

În cadrul Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) funcţionează Comitetul pentru genocidul romilor, al cărui obiect de activitate îl reprezintă conştientizarea genocidului romilor în perioada regimului naţional-socialist şi includerea în curricula şcolară a unui capitol dedicat acestui subiect. Detalii despre activităţile IHRA în acest domeniu pot fi obţinute accesând https://www.holocaustremembrance.com/focus/genocide-roma.

Tag-uri Institutii: