26 octombrie 2021

Ziua Mondială a Mediului, celebrată la Universitatea Politehnica Timişoara

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, prin Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului, împreună cu partenerii săi tradiţionali -Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Aquatim SA, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Retim SA, Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Sucursala Timiş-, în colaborare cu Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara, organizează sâmbătă, 5 iunie 2021, începând cu ora 10.00, Simpozionul online Environmental Protection and Education in Ecological Engineering (EP – E3), pentru a celebra Ziua Mondială a Mediului.

Evenimentul îşi propune să reunească sub apelul general al interesului faţă de mediul înconjurător, în acord cu obiectivul principal al Zilei Mondiale a Mediului din anul 2021 -Ecosystem Restoration-, cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, studenţi şi elevi, alături de specialişti din mediul economic, cu preocupări în domeniul protecţiei mediului, pentru abordarea tematicilor simpozionului.

Scopul principal este de a forma o echipă complexă a cărei obiectiv este sensibilizarea populaţiei şi a factorilor de decizie de la nivel local şi naţional privind problemele legate de protecţia mediului înconjurător.

Simpozionul Environmental Protection and Education in Ecological Engineering (EP – E3) se adresează elevilor de liceu şi gimnaziu, studenţilor de la ciclurile licenţă şi master, doctoranzilor, cercetătorilor, cadrelor didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar şi specialiştilor din mediul economic cu preocupări în domeniile protecţiei mediului înconjurător, educaţiei ecologice şi ingineriei.

În cadrul manifestării se pot înscrie lucrări originale sau proiecte redactate şi elaborate de către:
– echipe constituite din maxim 2 elevi (clasele V – XII) coordonaţi de către un cadru didactic;
– studenţi şi masteranzi;
– cadre didactice preuniversitare (maxim 2 autori);
– doctoranzi, cercetători şi cadre didactice universitare;
– specialişti şi reprezentanţi ai mediului economic.

Tematica simpozionului Environmental Protection and Education in Ecological Engineering cuprinde următoarele subiecte:

a. Mediul şi sănătatea;
b. Schimbări climatice;
c. Protecţia factorilor de mediu (apă, aer, sol);
d. Tehnologii inovative;
e. Materiale avansate;
f. Energie regenerabilă;
g. Dezvoltare durabilă şi economie circulară;
h. Biodiversitatea;
i. E2 – Educaţie ecologică;
j. R3 – Reducere, Revalorificare, Reciclare.

Termenul limită pentru înscrierea participanţilor la Simpozionul EP-E3 este 3 iunie 2021. Rezumatele lucrărilor/proiectelor, precum şi prezentarea acestora, pot fi redactate în limbile română sau engleză. Se vor accepta maxim 3 lucrări elaborate de către un participant/coordonator.

Echipa de organizare a evenimentului este consituită din:
– Prof.dr.ing. Petru NEGREA – coordonator eveniment
– Lect.dr.ing. Mircea DAN – director Departament CAICAM
– Lect.dr.ing. Aniela POP
– Drd.ing. Delia Andrada DUCA
– Drd.ing. Cristiana Iulia RUS
– Stud. Roxana ALEXANDRU
– Stud. Sara RADOSAV

Lucrările/proiectele elevilor şi studenţilor vor fi jurizate pentru desemnarea celor mai bune prezentări, iar rezultatele jurizării se vor comunica la finalul evenimentului. Lucrările premianţilor vor fi mediatizate prin postare pe site-ul Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului.

Toţi participanţii la eveniment vor primi diplome de participare în format electronic. Rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul Simpozionului online Environmental Protection and Education in Ecological Engineering (EP – E3), vor fi publicate într-un volum identificat prin cod ISSN.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi pot contacta organizatorii la adresa de email dedicată evenimentului: SimpozionEPEEE@gmail.com, pe conturile social media (Facebook şi Instagram) ale Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului sau telefonic la numărul 0256-404181 (Secretariatul Departamentului CAICAM).