Publicat: 15 Decembrie, 2017 - 15:35

Cu prilejul aniversării a 19 ani de activitate a Serviciului Public de Ocupare din România, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa - Năsăud a organizat vineri, 15 decembrie 2017, 'Ziua Porţilor Deschise'.

În toţi aceşti ani de activitate, AJOFM Bistriţa - Năsăud a implementat politici şi programe de ocupare a forţei de muncă, a furnizat servicii de prevenire a şomajului, a organizat servicii de formare profesională, a acordat servicii de informare, consiliere şi orientare profesională, a asigurat stabilirea, plata şi evidenţa drepturilor băneşti suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a acordat servicii de mediere a forţei de muncă în ţară şi străinătate, a organizat evenimente privind selecţia şi plasarea forţei de muncă, a subvenţionat locuri de muncă pentru categorii devaforizate de şomeri încadraţi în muncă, a implementat proiecte cu finanţare europeană legate de piaţa muncii şi modernizarea serviciului public de ocupare, a acordat stimulente financiare şomerilor care s-au încadrat în muncă şi a coordonat alte măsuri active în vederea creşterii gradului de ocupare din judeţul Bistriţa - Năsăud.

Cu acest prilej aniversar, s-a desfăşurat la AJOFM Bistriţa - Năsăud şi şedinţa de Consiliu Consultativ, conducerea instituţiei mulţumind membrilor consiliului pentru sprijinul acordat în rezolvarea problemelor agenţiei. Rolul Consiliului Consultativ din cadrul AJOFM Bistriţa - Năsăud este acela de a asigura realizarea dialogului social în domeniul ocupării forţei de muncă la nivel judeţean.

'Ziua Porţilor Deschise' a fost un bun prilej pentru clienţii agenţiei de a lua contact în mod direct cu activitatea desfăşurată în toate compartimentele şi serviciile instituţiei.

Otilia Râpan
Director Executiv

Tag-uri Nume: