Publicat: 7 Mai, 2015 - 12:58
Share

Uniunea Notarilor Publici din România (UNNPR) organizează sâmbătă, 9 mai, 'Ziua porților deschise' la Camerele Notarilor Publici, sediile principale și sediile secundare județene.

UNNPR organizează sâmbată, 9 mai, în parteneriat cu Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România (A.N.P.C.P.P.S. Romania — InfoCons) 'Ziua Porților deschise'. Acțiunea realizată în baza

Protocolului de Colaborare încheiat între cele două instituții reprezintă un prim pas în dezvoltarea unor proiecte ample de educare și informare a cetățenilor cu privire la serviciile notariale.

Cu prilejul acestui eveniment notarii publici vor oferi publicului informații gratuite pe teme notariale. Dintre temele pe care se pot solicita consultații juridice în materie notarială menționăm:

— procedura succesorală notarială;

— lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moștenitorilor;

— procedura divorțului;

— redactarea înscrisurilor cu conținut juridic;

— autentificarea înscrisurilor;

— legalizarea copiilor de pe înscrisuri;

— efectuarea și legalizarea traducerilor;

— eliberarea de duplicate de pe acte;

— numirea custodelui sau a curatorului special;

— primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți, precum și a — —sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral.

Acțiunea 'Zilele porților deschise' se va desfășura la Camerele Notarilor Publici, sediile principale și sediile secundare județene. Programul de acordare a consultațiilor va fi între orele 9 și 16.

Orașele în care va avea loc acțiunea 'Zilele Porților deschise' sunt: București, Călărași, Giurgiu, Alexandria, Slobozia, Ilfov, Alba-Iulia, Deva, Sibiu, Bacău, Piatra Neamț, Onești, Brașov, Sfântu Gheorghe, Cluj-Napoca, Bistrița, Baia-Mare, Zalău, Constanța, Tulcea, Craiova, Targu-Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Galați, Brăila, Focșani, Iași, Vaslui, Oradea, Satu-Mare, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, Buzău, Târgoviște, Suceava, Botoșani, Târgu-Mureș, Miercurea-Ciuc, Timișoara, Arad, Reșița.

Lista completă conținând adresele sediilor la care se va acorda consultanță o puteți găsi accesând site-ul UNNPR http://www.uniuneanotarilor.ro/

Informații generale despre Uniunea Notarilor Publici din România-UNNPR

UNNPR este organizația profesională a notarilor publici din România, care exercită atribuțiile prevăzute de lege și de statut pentru apărarea intereselor membrilor săi, a prestigiului profesiei de notar public si urmărește respectarea normelor Codului deontologic.

Uniunea asigură cadrul corespunzător pentru perfecționarea activității notariale, pregătirea profesională a notarilor publici, întărirea autorității si prestigiul instituției

Toți notarii publici fac parte din Uniunea Națională a Notarilor publici din România. La rândul său Uniunea cuprinde 15 Camere ale Notarilor Publici, organizate după circumscripția Curților de Apel.

Elementul structural de bază este biroul notarului public.