30 septembrie 2022

Strategia națională privind economia circulară, adoptată prin Hotărâre de Guvern

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi, 21 septembrie a.c., Strategia națională privind economia circulară, elaborată sub coordonarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. Documentul oferă o imagine de ansamblu a 14 sectoare economice din România din punct de vedere al potențialului lor de circularitate, stabilind o direcție generală clară pentru a accelera tranziția de la un model economic liniar la unul circular. Indicatorul de succes al acestei tranziții este decuplarea dezvoltării economice de utilizarea resurselor naturale și degradarea mediului.

„Economia circulară este un domeniu de mare perspectivă pentru dezvoltarea sustenabilă a României. Căutăm și vom identifica cu certitudine soluțiile cele mai eficiente pentru colectarea și reutilizarea tuturor tipurilor de deșeuri. Apreciez că prin adoptarea acestei Strategii reușim să atingem și un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență.”, a menționat prim-ministrul Nicolae Ciucă în deschiderea ședinței de guvern

„Aplicarea principiilor economiei circulare în întreaga economie a Uniunii Europene are potențialul de a crea aproximativ 700.000 de noi locuri de muncă și de a crește Produsul Intern Brut european cu încă 0,5 % până în 2030. Într-un context internațional plin de provocări, economia circulară reprezintă o oportunitate de a reduce dependența de importurile de materii prime care este la un nivel ridicat în România și în Europa. Sunt încântat că am reușit să coordonăm cu succes realizarea acestei Strategii care contribuie din plin la dezideratul nostru de a implementa cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030”, a declarat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

Conform statisticilor emise de Cadrul de Monitorizare a Economiei Circulare, România se numără printre țările Uniunii Europene (UE) cu performanțe scăzute în ceea ce privește productivitatea resurselor, generarea de deșeuri ca pondere din Produsul Intern Brut (PIB), tratarea deșeurilor și utilizarea materialelor reciclate în economie. Pe de altă parte, România are una dintre cele mai mici generări de deșeuri per consum intern de materiale dintre țările UE, ceea ce oferă perspective favorabile pentru îmbunătățirea performanțelor în ceea ce privește adoptarea practicilor de economie circulară. Documentul statuează că România are un potențial semnificativ de îmbunătățire în toate etapele presupuse de economia circulară, de la o mai mare eficiență a resurselor și utilizarea de materiale secundare în producție, până la prevenirea deșeurilor și o mai bună gestionare a acestora.

Următorul pas este elaborarea Planului de Acțiune care va conține măsuri concrete pentru maximizarea potențialului de circularitate în șapte sectoare economice: agricultură și silvicultură, industria automotive, construcții, bunuri de consum, cum ar fi produsele alimentare și băuturile, ambalajele, textilele și echipamentele electrice și electronice, precum și în două sectoare orizontale apa și deșeurile.

Sursa foto Guvern