26 mai 2022

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente cuponului nr. 6 pentru obligaţiunile emise de MUNICIPIUL BUCUREŞTI, simboluri PMB22, PBM25

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 04.05.2021, distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 6, pentru obligaţiunile emise de MUNICIPIUL BUCUREŞTI, după cum urmează:
– simbol: PMB22 -443,00 lei/obligaţiune;
– simbol: PMB25 -510,00 lei/obligaţiune.

Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central.

Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 09.04.2021.

Pentru obligatarii care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central, plata se va efectua în contul Participantului respectiv, deschis la banca acestuia de decontare.

Pentru obligatarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de aceştia.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare şi registru.