Un proiect sufocat de amendamente: carantina și izolarea „constituționale”

Share
Comisia juridică a muncit din greu, on line, pe „schița” guvernamentală

Comisia juridica este asteptata joi sa adopte un raport pentru proiectul de lege privind carantina. Apoi, initiativa legislativa va trebui votata in Senat, for decizional.

Potrivit documentului cu amendamente, senatorii au propus o serie de modificari care prevad, printre altele, ca "poate fi dispusa izolarea pentru 48 de ore a persoanelor bolnave cu semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz"

De asemenea, personalul medical detasat va primi suplimentar 50% din salariu, o diurna de 2%, cat si cazarea si transportul in localitatea unde a fost dispusa detasarea. Detasarea nu poate depasi 30 de zile.

Pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic este permisa angajarea temporara, fara concurs, a personalului medical in spitalele si Directiile de Sanatate Publica deficitare.

Exista reglementari si pentru situatiile in care parintii unui minor sunt infectati sau in cazul in care un minor are COVID.

"Art. 7, alin. (1) Carantina persoanelor se instituie pe baza informatiilor stiintifice oficiale si a definitiei de caz, la domiciliul persoanei, la o locatie declarata de aceasta sau, dupa caz, intr-un spatiu special desemnat de autoritati, cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent inalt patogen, care:

a) sosesc din zone in care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel national, european si international de catre organismele competente in domeniu;

b) au intrat in contact direct cu cel putin o persoana confirmata cu o boala infectocontagioasa", arata amendamentul la articolul 7 al proiectul de lege,.
" Art. 7 alin (2) In situatia in care persoanele mentionate la alin. (1) refuza masura carantinarii la domiciliu sau la locatia declarata de acestea, precum si atunci cand persoanele in cauza nu respecta masura carantinei pe durata acesteia, desi au consimtit anterior carantina, medicul sau organele de control, dupa caz, recomanda, iar reprezentantul directiei de sanatate publica decide carantinarea persoanei in spatiul special desemnat de autoritati daca acestia constata riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitara. Cand carantina este recomandata de medic sau de organele de control, dupa caz, acestia vor informa de indata directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti care confirma sau infirma, dupa caz, masura carantinarii persoanei in spatiul special desemnat de autoritati printr-o decizie cu caracter individual. Decizia va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei carantinate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege. Decizia se emite cu celeritate in cel mult 24 de ore de la informarea facuta de medic sau de organele de control, dupa caz, si se comunica de indata persoanei in cauza. In scopul prevenirii raspandirii bolii infectocontagioase, pana la comunicarea deciziei prin care se infirma masura carantinei recomandate in spatiul special desemnat de autoritati sau, dupa caz, pana la comunicarea hotararii primei instante de revizuire sau incetare a masurii carantinarii in spatiul special desemnat de autoritati, persoana in cauza nu poate parasi domiciliul, locatia declarata pentru carantina sau, dupa caz, spatiul special desemnat de autoritati, fara incuviintarea medicului sau a reprezentantului directiei de sanatate publica", potrivit sursei citate.

Masura carantinei "se instituie pe durata perioadei de incubatie specifice bolii infectocontagioase suspicionate. Masura inceteaza la expirarea termenului specific perioadei de incubatie sau anterior, ca urmare a confirmarii persoanei ca purtatoare a agentului inalt patogen, cu sau fara semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz, fiindu-i aplicabile dispozitiile privitoare la masura izolarii din prezenta lege", conform unui alt amendament.

Prin hotarare a Guvernului este stabilita lista spatiilor special desemnate de autoritati pentru carantinarea persoanelor.

Documentul mai prevede ca, "pe tot parcursul legii, sintagma Comandantul actiunii la nivel national se inlocuieste cu sintagma seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau persoana desemnata de acesta".

Cum este instituita masura izolarii

"Izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz, precum si pentru persoanele purtatoare ale agentului inalt patogen chiar daca acestea nu prezinta semne si simptome sugestive", conform unui amendament la proiectul de lege.

De asemenea, "lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si lista unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave se stabilesc prin hotarare a Guvernului".

Un alt amendament arata ca pentru a asigura un echilibru corect intre nevoia de a preveni raspandirea unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitara si dreptul la libertate al persoanelor, masura izolarii se instituie in functie de boala infectocontagioasa, cu respectarea urmatoarelor standarde necesare exercitarii drepturilor si libertatilor fundamentale:

a) Masura sa fie dispusa pe durata limitata, in mod nediscriminatoriu si proportional cu situatia de fapt care o determina

b) Masura sa aiba ca scop prevenirea raspandirii unei boli infectocontagioase, periculoase pentru siguranta persoanei si sanatatea publica

c) Masura sa fie instituita pentru a proteja interesul public si sa nu determine un dezechilibru intre nevoia de protejare a sanatatii publice si imperativul respectarii libertatii persoanei".

Totodata, "izolarea se instituie cu acordul persoanelor supuse examinarii, iar in lipsa acestuia, in conditiile alin. 6, intr-o unitate sanitara sau, dupa caz, intr-o locatie alternativa atasata unitatii sanitare, stabilite conform alin. (2), pentru cel mult 48 de ore, exclusiv in vederea efectuarii examinarilor clinice, paraclinice si a evaluarilor biologice, atunci cand medicul constata riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitara".

"La expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinarilor clinice si paraclinice si daca se mentine riscul transmiterii bolii infectocontagioase cu risc de transmitere comunitara, medicul recomanda prelungirea masurii izolarii intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unitatii sanitare ori, dupa caz, la domiciliul persoanei sau la locatia declarata de aceasta", arata un alt amendament propus in Comisia juridica a Senatului.

De asemenea, "izolarea la domiciliu sau la locatia declarata se instituie daca riscul contaminarii altor persoane sau al raspandirii bolii infectocontagioase este redus. Izolarea la domiciliu sau la locatia declarata nu poate fi dispusa in situatiile in care informatiile stiintifice oficiale referitoare la tipul agentului inalt patogen, calea de transmitere si rata de transmisibilitate impun izolarea persoanelor exclusiv intr-o unitate sanitara sau o locatie alternativa atasata acesteia".

Daca persoanele nu respecta masura izolarii instituite la domiciliu sau la locatia declarata, pe durata acesteia, desi au consimtit-o anterior, "medicul sau, dupa caz, organele de control informeaza directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, care poate confirma sau infirma masura izolarii instituita sau recomandata dupa caz, in unitatea sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata acesteia, printr-o decizie cu caracter individual".

"Decizia va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare a persoanei izolate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege. Decizia se emite cu celeritate in cel mult 24 de ore de la informarea facuta de medic sau, dupa caz, de organele de control si se comunica de indata persoanei in cauza.

In scopul prevenirii raspandirii bolii infectocontagioase, pana la comunicarea deciziei care infirma masura izolarii instituita sau recomandata potrivit alin. (3) sau alin. (4) ori pana la comunicarea hotararii primei instante de revizuire sau incetare a masurii izolarii instituite sau prelungite in unitatea sanitara sau in locatia alternativa atasata acesteia, persoana in cauza nu poate parasi locatia unde se afla izolat, fara incuviintarea medicului sau a reprezentantului directiei de sanatate publica", conform unui alt amendament.

Masura izolarii inceteaza la data confirmarii persoanei ca fiind vindecata pe baza examinarilor clinice si paraclinice sau a recomandarii medicului care constata ca riscul de transmitere a bolii nu mai exista.

"Institutul National de Sanatate Publica, pe toata perioada situatiei de risc epidemiologic si biologic, pentru prevenirea introducerii si limitarea raspandirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul national, are obligatia de a comunica zilnic numarul cazurilor noi, numarul cazurilor retestate si numarul total de teste pentru cazurile noi si cazurile retestate, raportate separat, la nivel national si judetean, inclusiv dupa criteriul domiciliului persoanei testate", arata o modificare propusa in Comisia juridica a Senatului, la initiativa legislativa.

In plus, autoritatile publice centrale sau locale au obligatia de a asigura pentru persoanele aflate in carantina sau in izolare la domiciliu sau in locatia declarata de acestea necesarul de hrana ori, dupa caz, si tratament in functie de varsta si starea de sanatate a persoanei, precum si livrarea acestora daca persoanele se afla in imposibilitatea de a-si asigura procurarea hranei ori, dupa caz, a tratamentului.

Limitele maximale pentru aceste cheltuieli care vor fi suportate din bugetul Ministerului Sanatatii, prin unitatile administrativ teritoriale, vor fi stabilite prin Hotarare de Guvern.

A fost eliminata "carantina bunurilor"

"carantina persoanelor - masura de prevenire a raspandirii bolilor infectocontagioase, constand in separarea fizica a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent inalt patogen, de alte persoane, in spatii special desemnate de catre autoritati, la domiciliu sau la locatia declarata de catre persoana carantinata, stabilita prin decizie individuala motivata a directiei de sanatate publica, care va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei carantinate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege", arata un alt amendament.

Pe tot parcursul legii sintagma "agent patogen" este inlocuita cu sintagma "agent inalt patogen", mai prevede sursa mentionata.

A fost eliminata prevederea legata de "carantina bunurilor". De asemenea, a fost eliminata definitia pentru "suspect de a fi infectat sau contaminat", fata de varianta din proiectul de lege adoptat de Camera Deputatilor. Definitia era - "acea persoana sau bun considerat ca fiind expus sau posibil expus unui risc epidemiologic sau biologic si care poate constitui o sursa de raspandire a bolii".

In schimb, este pastrata definitia pentru persoana suspecta: "persoana posibil infectata care provine din zona in care exista epidemie, risc epidemiologic, cu un agent inalt patogen, pe perioada de incubatie, in baza dovezilor stiintifice sau persoana care a intrat in contact direct cu o persoana infectata sau cu bunuri contaminate cu agentul inalt patogen, pana la trecerea perioadei de incubatie sau aparitia semnelor sau simptomatologiei clinice sau paraclinice a bolii"

Un alt amendament al Consiliului legislativ, insusit de senatorul PNL Iulia Scantei arata ca: urgenta de sanatate publica de importanta internationala este "un eveniment neobisnuit care, conform Regulamentului sanitar International 2005, aprobat de Adunarea Generala a Organizatiei Mondiala a Sanatatii si pus in aplicare prin Hotararea Guvernului nr.758/2009, constituie un risc pentru sanatatea publica prin raspandirea internationala a bolii si cere un potential raspuns international coordonat".

Toate actele normative pentru masurile din proiectul de lege pot fi contestate

"Toate actele administrative cu caracter normativ privind instituirea, modificarea sau incetarea masurilor din prezenta lege, pot fi atacate de catre orice persoana cu plangere la instanta de judecata competenta, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie, in termen de 5 zile de la publicarea actului administrativ in Monitorul Oficial al Romaniei sau de la data luarii la cunostinta a continutului actului in cazul nepublicarii acestuia", arata un amendament admis de principiu in Comisia juridica a Senatului.

Plangerea se formuleaza in scris si se depune la instanta judecatoreasca competenta. De asemenea, plangerea este solutionata de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 15 de zile de la data sesizarii legale a instantei, in complete formate din 3 judecatori. "Primul termen de judecata este de maximum 5 zile de la data inregistrarii plangerii, iar termenele ulterioare nu pot depasi 10 zile in total", arata sursa citata.

Recursul la decizia instantei poate fi facut in maximum 2 zile de la comunicare. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) se pronunta in complet de 5 judecatori, in termen de 5 zile de la sesizare, prin hotarare definitiva.

Indemnizatie de 50% din salariu pentru detasari si diurna de 2% din salariu

In situatia existentei unui deficit de personal medical constatat de catre directia de sanatate publica sau de Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta sau al Municipiului Bucuresti, pe durata instituirii masurii in domeniul sanatatii publice, in situatii de risc epidemiologic si biologic, personalul medical, paramedical si auxiliar specializat din sistemul public poate fi detasat cu acordul persoanei detasate, iar in lipsa acestuia, in conditiile prezentei legi, pe o durata de cel mult 30 de zile, prin ordin al ministrului sanatatii, al sefului Departamentului pentru situatii de urgenta sau al persoanei desemnate de acesta sau dupa caz, al conducatorului institutiei angajatoare.

De asemenea, pe durata detasarii este asigurata persoanei detasate, "suplimentar fata de salariul platit de unitatea angajatoare, plata indemnizatiei de detasare in cuantum de 50% din salariul de incadrare, diurna zilnica de 2% din salariul de incadrare, precum si cazarea si transportul in localitatea unde se dispune detasarea".

"Pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul sanitar, precum si de profesionisti ai situatiilor de urgenta din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic este permisa angajarea temporara, fara concurs, a personalului medical in unitatile sanitare si in cadrul Directiilor de Sanatate Publica deficitare, iar a profesionistilor in domeniul situatiilor de urgenta, in cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si al unitatilor subordinate acestuia", arata sursa amintita.

Reglementarile pentru minorii

Cand masura izolarii a fost luata fata de o persoana bolnava in a carei ocrotire se afla un minor, o persoana pusa sub interdictie, o persoana careia i s-a instituit tutela sau curatela ori o persoana care, datorita din cauza varstei, bolii sau altei cauze are nevoie de ajutor, autoritatea competenta este incunostintata, de indata, in vederea luarii masurilor legale de ocrotire pentru persoana respectiva, numai in situatia in care nu exista rude sau alte persoane care sa se oblige sa le asigure ocrotirea.

Totodata," daca persoana este un minor, masura izolarii se instituie pentru acesta conform alin. (3) si (4) dupa caz, la domiciliul apartinatorului ori la locatia declarata de acesta. Izolarea minorului intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata acesteia se instituie potrivit reglementarilor in vigoare. Apartinatorul minorului este supus masurii carantinarii in temeiul prezentei legi, daca masura izolarii nu i se aplica".

Alte modificari la definitiile termenilor

Senatorii Comisiei juridice au facut si cateva schimbari la alte definitii ale termenilor prevazuti in proiectul de lege dupa cum urmeaza:

"izolarea - masura care consta in separarea fizica a persoanelor afectate de o boala infectocontagioasa sau a persoanelor purtatoare ale agentului inalt patogen chiar daca acestea nu prezinta semne si simptome sugestive, la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata, intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare, in vederea monitorizarii starii de sanatate si aplicarii unui tratament, dupa caz, masura instituita in scopul vindecarii si reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimtamantului persoanelor sau, in lipsa acestuia, prin decizia individuala motivata a directiei de sanatate publica, care va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei izolate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege;"

"risc iminent - amenintare imediata sau probabilitatea ridicata de aparitie si raspandire a unui agent inalt patogen in populatia umana, care poate avea un impact grav asupra sanatatii si vietii omenesti;"

"contaminare - prezenta unui agent inalt patogen pe suprafata corpului uman sau animal, in sau pe un produs preparat pentru consum sau pe alte obiecte, inclusiv mijloace de transport, ce poate constitui un risc epidemiologic si biologic;"

"informatii stiintifice oficiale - date ce ofera elemente de proba bazate pe metode stiintifice stabilite si transmise de catre institutii internationale sau nationale, cu atributii in domeniul sanatatii, si acceptate de catre Ministerul Sanatatii;"

persoana bolnava - persoana care sufera de o boala infectocontagioasa avand semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz sau persoana purtatoare a unui agent inalt patogen chiar daca nu prezinta semne si simptome sugestive, la examenul medical clinic obiectiv, dar prezinta un risc epidemiologic si biologic;

"risc epidemiologic - probabilitatea de aparitie a unui eveniment generat de un agent inalt patogen care poate afecta sanatatea grupurilor populationale, cu posibilitatea raspandirii pe plan local, judetean, zonal, national, european sau international;"

"risc biologic - probabilitatea aparitiei unui efect asupra sanatatii umane cauzat de raspandirea accidentala sau intentionata a unui agent inalt patogen;"

"boala transmisibila - boala determinata de invazia tesuturilor organismului de catre agenti inalt patogeni, multiplicarea acestora si reactia tesuturilor gazda la acestia si la toxinele pe care le produc si care se poate transmite de la o sursa/mediu la o persoana si de la o persoana la alta;

Noi prevederi introduse in initiativa

Comisia juridica a introdus si noi alineate in proiectul de lege care reglementeaza definitiile pentru "organe de control", "spatiu special desemnat de autoritati" si "locatie alternativa atasata unitatii sanitare".

"organe de control - organele stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare, cu competente de verificare si de monitorizare a respectarii de catre autoritatile sau persoanele in cauza a masurilor dispuse in temeiul prezentei legi, in situatiile de risc epidemiologic si biologic.

spatiu special desemnat de autoritati - locatie care indeplineste conditiile minime de cazare si este stabilita de autoritati pentru carantinarea persoanelor, potrivit prezentei legi.

locatie alternativa atasata unitatii sanitare - spatiu in care se acorda asistenta medicala si este arondat unei unitati sanitare de baza pentru izolarea persoanelor, potrivit prezentei legi, cum ar fi, dar fara a se limita, unitatile de cazare hoteliere sau alte spatii special amenajate", conform sursei citate.

Carantina persoanelor in spatii special desemnate, la domiciliu sau la o locatie declarata "se aplica pentru grupuri populationale care sunt susceptibile de a prezenta risc epidemiologic si biologic pentru sanatatea publica, de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, iar, in cazuri individuale, prin decizie motivata a directiei de sanatate publica, care va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei carantinate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege. Masurile si grupurile populationale se stabilesc de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta in baza propunerii Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei".

Un amendament al senatorului PSD Serban Nicolae, reformulat de membrii Comisiei juridice, arata ca: "Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot pune la dispozitie spatii special desemnate sau locatii alternative atasate unitatilor sanitare pentru persoanele aflate in carantina sau in izolare, dupa caz".

Totodata, autoritatile administratiei publice centrale si locale care nu detin in proprietate sau in administrare spatiile necesare pot incheia contracte de inchiriere a unor imobile cu aceasta destinatie.